voltrain-slider001
voltrain-slider002
voltrain-slider003
voltrain-slider004
voltrain-slider005
voltrain-slider006
voltrain-slider007
voltrain-slider009
voltrain-slider0010

Ar y safle:

  • Bob dydd Iau, rydym yn cynnal diwrnod cynaeafu gwirfoddol.
  • Sesiynau gwirfoddoli grŵp i weithwyr proffesiynol, colegau, grwpiau dan anfantais, grwpiau ieuenctid etc.
  • Dysgwch am arddio organig a biodeinamig ymarferol trwy wirfoddoli neu ymunwch ag un o’n digwyddiadau gwirfoddoli.

Oddi ar y safle:

Rydym yn cynnig ymgynghoriaeth a hyfforddiant yn y meysydd canlynol:

  • Sut mae sefydlu CSA.
  • Tyfu biodeinamig ac organig graddfa fach.
  • Datblygu gardd gymunedol.
  • Datblygu adnoddau tyfu i’ch ysgol.

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ymholiadau.