Mae Cae Tân yn cyflenwi cynnyrch ffres, tymhorol, biodeinamig i’n holl aelodau’n wythnosol a thrwy gydol y flwyddyn.

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ymholiadau.

£12.50 Cyfran fawr/£7.50 Cyfran fach

produce001
produce002
produce003
produce004
produce005
produce006
produce007
produce008
produce009
produce0010
produce0011
produce1
produce2

Mae CSA yn fenter a ddechreuodd yn Siapan ac sydd bellach yn ffynnu yn America a thrwy gydol Ewrop. Y cysyniad sylfaenol yw bod cynhyrchwyr a chwsmeriaid yn rhannu cyfrifoldeb am sut cynhyrchir ein bwyd. Gyda’r system hon, mae gennym economi leol ffyniannus, ecoleg leol doreithiog a’r bwyd iachaf sy’n bosibl.